השיתוף הזוגי

מחבר/ת: ליפשיץ, שחר;
השיתוף הזוגי

פרטי כותר
השיתוף הזוגי

תקציר: יחסי הרכוש בין בני זוג הם נדבך מרכזי במערך היחסים הזוגי, ולמשפט תפקיד חשוב בעיצובם ובהסדרתם. הספר עוסק בהסדרה המשפטית של יחסי הרכוש בין בני זוג נשואים. שיטות משפט רבות, ובהן המשפט הישראלי, עברו מכלל של הפרדת רכוש לכלל של שיתוף זוגי, מעבר הבולט על רקע המגמה בעולם המערבי לפנות לעבר חשיבה אינדיבידואליסטית בתחומים רבים של דיני המשפחה. הספר משלב דיון תיאורטי ברציונלים שבבסיס דיני הרכוש הזוגי ובעקרונות הראויים להסדרת הרכוש הזוגי וניתוח מעמיק של דיני השיתוף הזוגי בישראל. נדונים בו בין השאר: היקף הנכסים הכלולים בשיתוף, היכולת לחרוג מהשיתוף בהסכמה מפורשת או משתמעת, ההבחנה בין סוגים של נישואים, ניהול הרכוש הזוגי במהלך הנישואים, השיתוף בחובות, עימותים בין זכויות מכוח דיני השיתוף הזוגי ובין זכויותיהם של צדדים שלישיים כגון נושים, חלוקת כושר השתכרות, מזונות לאחר גירושים, פיצוי על הפסדי קריירה והיכולת לחרוג מחלוקה שווה של הרכוש הזוגי בין בני הזוג. בכמה מהנושאים השוואת מסקנות הדיון במצב הראוי לתוצרי ניתוח הדין הקיים מביאה לידי המלצות לתיקון החוק. במקרים אחרים הספר מפרש את הדין הקיים בראי הדיון העקרוני.

 
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
 

הוספה לעגלה מה זה

מחברמחבר/ת: ליפשיץ, שחר;
שם כותרהשיתוף הזוגי
מס' מיון346.01
סימן מדףליפ
משפט‏ ‏אחריותשחר ליפשיץ
מדיהספרים
סוגספר עיון
עמודים410 ע'
גובה25 ס"מ
מו''ל/יםאוניברסיטת בר אילן
זמן הוצאה2016
זמן הוצאה(עברי)תשע"ו
מקום הוצאהרמת גן
מסת''ב9789654421447
מה''ד17-0011
שפהעברית
סדרהפרסומי הפקולטה למשפטים
תאריך קיטלוג5/1/2017
תארניםגירושין ; דמי מזונות ; יחסי ממון בין בני זוג ; נכסים ;
הערות כולל הפניות ביבליוגרפיות ומפתחות.
 

לשימושים נוספים

תצוגת הדפסה

יצוא ל-pdf

יצוא במבנה MARC

חזרה לדף קודם