תפריט נגישות


במזכירות ביה"ס

יש להוסיף אגרון לרשימת ספקים במערכת נתונים מרוכזים למוסדות
ולפעול לפי הוראות במדריך למשתמש במערכת "נתונים מרוכזים ממוסדות"

קסבצים נשלחים לחברת אגרון על ידי המערכת תוך מספר שעות.
נא לשים לב לשלוח קבצים משנת תש"פ 

בספרייה

תוכנה אגרון+ האינטרנטי:

input students  קליטת רשימת התלמידים לשנת תש"פ לאגרון input students

 

בתפרית קוראים לוחצים על "קליטת תלמידים" רושמים מספר סמל המוסד ולוחצים על כפתור "קליטת תלמידים"

בנוסף אפשר לקלוט מורים -"סגל הוראה" - וקבוצות לימוד.

 

 

תוכנה אגרון מקומית:

הגרסאות הקודמות של תוכנה אגרון לא תומכות בקליטה תלמידים ממערכת חדשה ומומלץ לבצעה הסבה לאגרון+
אם תשתית אינטרנט של בית בספר לא מאפשר לעבוד עם אגרון+ נדדרש עדכון תוכנה אגרון.

נא לפנות לצוות תמיכה לשדרוג או הסבה
טל': 03-6499987

עומדים לרשותכם בכל שאלה, צוות התמיכה של תוכנת "אגרון"

 

לא מצאתם הדרכה כלשהי?

כיתבו בקשה למדור ההדרכה ואנו נענה לכם ונוסיף מסמך מתאים. בקשת מסמך הוראות והדרכה