תפריט נגישות


עדכנו את אופן הדפסת ברקודים

שלום לכל הספרניות,

עדכנו את אופן הדפסת ברקודים שהדף יפתח בלשונית חדשה כך שההדפסה יוצאת יותר ברורה

ישנם דפדפנים שברירת המחדל שלהם חוסמת את האופציה הזו לכן מצורף תמונה על אופן פתיחת החסימה

כאשר מנסים להדפיס ברקודים ולא נפתח הדף כרגיל לבדוק לחצן אדום בדפדפן בסרגל העליון לפי התמונה צריך שהבחירה הראשונה תהיה בחורה - "אפשר תמיד חלונות קופצים... " ובצע

פתיחת החסימה מתבצעת לתמיד בכל מחשב

נשמח לענות על כל שאלה

צוות אגרון

התוכנה של הספריה

print barcode he  עדכנו את אופן הדפסת ברקודיםprint barcode heprint barcode he  עדכנו את אופן הדפסת ברקודיםprint barcode he