תפריט נגישות


education catalog  אישור משרד החינוך לאגרון+education catalog

תוכנה אגרון פלוס אושרה על ידי משרד החינוך וצורפה לרשימה התוכנות המאושרות בקטלוג החינוכי של המשרד.
האישור חודש לשנה"ל תשפ"ג ותשפ"ד

לקטלוג החינוכי לחץ כאן