תפריט נגישות


  גיבוי אגרון+

לביצוע גיבוי מלא יש ללחוץ בתפריט הראשי על כללי,בוחרים באפשרות פרטי הספרייה ובחלון שנפתח לחצים על הכפתור שמירה גיבוי

האחריות לגיבוי חלה על כל ספרייה, לכן יש לגבות בתדירות המתאימה לכם.