תפריט נגישות


במזכירות ביה"ס

נכנסים לפורטל משרד החינוך: https://mosdot.education.gov.il/content/school/nmm1
להיכנס ל"נתונים מרוכזים למוסדות"
לבחור שנת הלימודים תשפ"ד 
אם אגרון לא נמצא ברשימת ספקים ללחוץ על כפתור "הוסף ספק", לבחור אגרון מרשימה.
אחרי הוספת אגרון לרשימה מסמנים שליחת ממשק מלא מתחת לטבלה ולוחצים על "שלח ממשק"

קבצים נשלחים לחברת אגרון על ידי המערכת תוך מספר שעות

בספרייה

תוכנה אגרון+ האינטרנטי:

input students  קליטת רשימת התלמידים לשנת תשפ"ד לאגרון input students

 

בתפרית קוראים לוחצים על "קליטת תלמידים" בודקים שסמל המוסד נכון ולוחצים על כפתור "קליטת תלמידים"

בנוסף אפשר לקלוט מורים -"סגל הוראה" - וקבוצות לימוד.

 

 

תוכנה אגרון מקומית:

הגרסאות הקודמות של תוכנה אגרון לא תומכות בקליטה תלמידים ממערכת חדשה ומומלץ לבצעה הסבה לאגרון+
אם תשתית אינטרנט של בית בספר לא מאפשר לעבוד עם אגרון+ נדדרש עדכון תוכנה אגרון.

נא לפנות לצוות תמיכה לשדרוג או הסבה
טל': 03-6499987

עומדים לרשותכם בכל שאלה, צוות התמיכה של תוכנת "אגרון"