תפריט נגישות


השאלות הגדרות – הארכת השאלה:

לבחור תאריכים או מספר ימים וללחוץ "בוצע" ואוטומטית מאריך לכל ההשאלות (2 אפשרויות אין צורך להשתמש בשניהם)

 

 אין אפשרות להחזיר חזרה לכן כדאי לבדוק קודם את הפרמטרים הרלוונטיים

image001  הארכת תוקףimage001